Aanmelden en afmelden als lid

Aspirant-leden krijgen altijd enige tijd de gelegenheid om zonder daarvoor contributie te betalen aan de trainingen mee te doen. Zo kan men zich een oordeel vormen over de eigen capaciteit en de soort training die daar het best bij past.

Het inschrijven als lid moet schriftelijk gebeuren. Het inschrijfformulier vind je hier: Aanmeldingsformulier v.2017.

Dit formulier is ook bij de trainers verkrijgbaar. Wie zich aanmeldt, verplicht zich tot het afgeven van een betalingsmachtiging voor de clubcontributie en, wanneer gewenst, een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie.

Afmelding als lid moet schriftelijk of per e-mail gebeuren. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 14 dagen voor het einde van een kwartaal aan de ledenadministratie zijn doorgegeven.

Schriftelijke opzegging kan door een bericht te sturen aan de ledenadministratie van AV Castricum, Dirk Klanker, Boccherinistraat 26,  1901 VD Castricum. Het sturen van een e-mail kan ook: ledenadministratie@avcastricum.nl


 

 

Reacties zijn gesloten.